Logo PRz Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Informatyki i Automatyki
Logo KIiA

Imię i nazwisko: prof. zw. dr hab. inż. Leszek TRYBUS ltrybus
Budynek: D
Nr pokoju: 205
Telefon: (017) 865 1552
e-mail: Poczta

Profesor w Katedrze Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył AGH Kraków (1970), gdzie również uzyskał doktorat, habilitację i tytuł. Od ukończenia studiów pracuje w Politechnice Rzeszowskiej. Autor ok. 200 publikacji. Zajmuje się regulatorami mikroprocesorowymi, rozproszonymi systemami sterowania i zastosowaniami informatyki.
Kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie informatyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.